§1 Polityka prywatności

1. Właścicielem serwisu internetowego luczaksprzatanie.pl i administratorem danych jest Firma Usługi sprzątania Lubow Łuczak i Sylwia Gadomska S.C NIP: 6692522716. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dane osobowe podawane w formularzu na Stronie internetowej luczaksprzatanie.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu internetowego luczaksprzatanie.pl wykorzystywane będą jedynie w celu komunikacji i nie będą one wykorzystywane w żaden inny sposób, w tym nie będą przekazywane ani sprzedawane innym firmom i podmiotom trzecim.

4. Możemy przetwarzać takie dane, jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP.

5. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: luczaksprzatanie@wp.pl.

8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

9. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Posiadamy zabezpieczenia na serwerze oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§2 Pliki cookies

1. Strona luczaksprzatanie.pl wykorzystuje pliki cookies – są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika.

2. Strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie naszego serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

5. W przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz dokonania ich ręcznego usunięcia. Użytkownik w każdym czasie może dokonać modyfikacji konfiguracji plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w naszym serwisie plików cookies.

6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) Sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, opuszczenia strony www lub wyłączenia urządzenia.

b) Stałe pliki cookies: pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; opuszczenie strony internetowej, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników strony.